Mortal Kombat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trong những tác phẩm kinh điển nhất mọi thời đại đấu tranh với các loại hình vui chơi và rất nhiều máy bay chiến đấu để lựa chọn.