Morning Mayhem

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sau một trận chiến đêm, Powerpuff thời gian khó khăn sớm và tìm ra cửa. Bạn phải chăm sóc mà đi theo con đường đúng vị trí một cách chính xác các mũi tên chỉ.