Moody Ally Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Moody Ally có một nhân vật rất hay thay đổi dễ dàng thay đổi tùy thuộc vào những gì bạn đặt quần áo hoặc những gì kiểu tóc bạn làm. Kiểm tra kỹ năng của bạn bằng kéo và nhuộm và xem cách cô gái mất kết quả của những nỗ lực của bạn.