Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Moody Ally có một nhân vật rất hay thay đổi dễ dàng thay đổi tùy thuộc vào những gì bạn đặt quần áo hoặc những gì kiểu tóc bạn làm. Kiểm tra kỹ năng của bạn bằng kéo và nhuộm và xem cách cô gái mất kết quả của những nỗ lực của bạn.