Moody Ally Flu Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mặc dù có cảnh báo của phụ huynh, Moody Ally đã ra ngoài chơi bóng vào một ngày mưa và tất nhiên, bị ốm. Hôm nay ông đã đi khám bác sĩ, kiểm tra kỹ lưỡng và nộp nó cho các phương pháp chữa trị mà ông cho là thích hợp. Ngay khi cô ấy khỏe mạnh, cô ấy sẽ có thể chơi bóng một lần nữa, và lần này cô ấy sẽ được che mưa.