Moody Ally Back to School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa hè đã kết thúc và bạn phải trở lại trường học. Đối với Ally bình tĩnh để lấy nó tốt, bạn sẽ phải chuẩn bị thời điểm tốt. Chọn một bộ quần áo đẹp và vui vẻ để mặc và, tất nhiên, trang trí lớp học để khi cảm giác đến nó sẽ rất tích cực.