Monstober Zap

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là đêm Halloween và bạn ngăn chặn người chơi từ loạt Disney yêu thích của bạn sợ quái vật xuất hiện. Bắn đi và tìm thấy những tinh để đạt được nhiều điểm hơn.