Monstober Haunted Hunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh trong một kịch bản cuộc đua đáng sợ như nghĩa trang, rừng mê tối và các mạch khác. Mở khóa xe mới với kỹ năng mới.