Monsters Burn Too

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những quả bóng lửa lửa và những thứ độc ác khác mưa. Và ngay cả những con quái vật của mọi sự sống đều an toàn, chúng phải chạy từ bên này sang bên kia tránh bị lung lay bởi chúng. Cuối cùng, họ quản lý để bảo vệ mình bằng cách nhập một bong bóng và thu thập tiền xu, nhưng những khoảnh khắc nguy hiểm, rủi ro và cảm xúc nhiều hơn.