Monster Truck Madness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là một Monster Truck. Nó được khao khát tốc độ và tiền xu. Lái xe con thú này bánh xe qua dốc và nền tảng. Nhưng hãy cẩn thận, rất nhiều hưng phấn có thể làm cho choquéis mặt đất.