Monster Temple

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi vui nhộn này chỉ có một cách để tiêu diệt những con quái vật, và được tham gia với họ trong slide threes dựa trên các hàng tương ứng. Ngoài ra, đối với từng biến mất, bạn có một hộp chứa đầy một khối màu xanh nhớt. Bạn phải đảm bảo rằng điều này cũng đủ bảng hoặc chỉ đơn giản là mất các trò chơi.