Monster Simulator Trigger City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con quái vật khủng khiếp chạy nơi văn minh khía cạnh có túi với chức năng duy nhất để tiêu diệt tất cả mọi thứ bằng móng vuốt khổng lồ của mình. Bạn càng phá hủy, những điểm khác bạn kiếm được. Và những điểm khác bạn kiếm được, càng lớn khả năng của bạn để tiêu diệt tất cả mọi thứ. pacogames