Monster Rampage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con quái vật lớn, lông và các loại với chiếc răng nanh lớn mà mong muốn cho sự hủy diệt sẽ được satiated bằng cách tấn công kịch bản khác nhau, trong đó, bên cạnh việc chà đạp nhà, xe hơi và những gì là thứ ba, có thể ăn tươi nuốt sống con người mà không từ bi, unceremoniously và không có muối.