Monster Hospital

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là chủ yếu phụ trách một bệnh viện dành riêng dành quái vật bằng phẫu thuật đoạn, bộ phận cho các nha sĩ và cần thiết để khôi phục lại sự sống cho sinh vật chết nổi lên từ địa ngục và máy hôi thối.