Monster Go

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một bảng đầy quái vật đầy màu sắc dễ thương. Thách thức là bạn quản lý để kết nối tất cả các cặp, tránh va chạm giữa chúng và, quan trọng hơn, quản lý để điền vào toàn bộ hội đồng quản trị, ngay cả những phần trống.