Monster Foot Doctor

Đang tải trò chơi...
chăm sóc chân Bốn quái vật Dolls cao, làm sạch vết thương của mình để diệt các loại virus, cúralas, bandaids áp dụng các loại thuốc và những nơi đi lại được yên tĩnh.