Monster Brick's

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thế nào để loại bỏ những con quái vật ẩn trong nhà bạn? Chỉ có một cách, ném bóng vào tường gạch để phục vụ như là bảo vệ và tiêu diệt nó hoàn toàn. Khi bạn nhận được nó, bạn sẽ thả "mục" sẽ giúp cải thiện đội phá hủy của bạn và đẩy nhanh quá trình.