Monster Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trượt và phù hợp với những dấu hiệu đầy màu sắc để tiết kiệm công chúa!. Phần phiêu lưu, và khi bạn chạy vào một con quái vật có mùi mà đặt mát, combátelo với một bộ này để phù hợp. Các loại vũ khí là lửa, nước, mặt trời, mặt trăng và một sừng mà làm "giả".