Monopoly

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các trò chơi cổ điển của Monopoly mang đến cho thiết bị điện tử của bạn và mà bạn có thể chơi một mình hoặc với bạn bè, chỉ cần nhấn nút. Bạn biết các quy tắc, mua rất nhiều, trở nên giàu hơn so với những người khác, bán và tránh rơi vào nhà tù.