Monkey Happy : Stage 0112

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ít khỉ đang bị khóa trong một kim loại dungeon và cần quản lý để trốn thoát. Làm thế nào?, Sau bản đồ, bao gồm các phòng khác nhau thu thập đối tượng khác nhau và khám phá làm thế nào để kết hợp với những người khác để làm cho chúng hữu ích.