Money Movers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển chuyển động của hai tù nhân để lấy cắp số tiền họ có thể và thoát ra khỏi nhà tù.