Money Movers Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát các chuyển động của hai tù nhân để ăn cắp tất cả số tiền họ có thể và thoát khỏi nhà tù một lần nữa và một lần nữa. Kết hợp sức mạnh và sự khéo léo, vượt qua các giai đoạn và bay như một con chim. Hoặc, tốt hơn, làm hai.