Money Movers 3: Guard Duty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các cuộc phiêu lưu của đồng bào vượt biên vĩnh cửu, nhưng đối với dịp này chúng ta thay đổi bên. Điều gì là ở đây là để xoay sở để ngăn chặn các tù nhân người muốn trốn thoát. Tài khoản có sự giúp đỡ của một con chó giám hộ có hiệu quả và khả năng của bạn để kích hoạt các nút và đòn bẩy để hoàn thành nhiệm vụ.