Money Movers 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển chuyển động của hai tù vì tội ăn cắp toàn bộ số tiền họ có thể và thoát khỏi nhà tù một lần nữa và một lần nữa. Kết hợp sức mạnh và sự khéo léo, nó vượt quá giai đoạn và bay như một con chim. Hay đúng hơn, chắc rằng hai.