Momo Pop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gắn động vật trong hàng hoặc cột của ba hoặc nhiều nhân vật và loại bỏ chúng khỏi màn hình. Nhận số điểm cần thiết và đi đến cấp độ tiếp theo, với nhiều loài động vật, thách thức và màu sắc.