Modern Princess Cosplay Social Media Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai nàng công chúa này chọn ngẫu nhiên một loại Cosplay. Sau đó, với quần áo có sẵn, cố gắng tái tạo nó càng trung thành càng tốt. Một bức ảnh trên các mạng xã hội sẽ là hình ảnh quyết định nếu họ đã thực hiện nó một cách chính xác hay không, nếu họ sẽ có thể tạo ra nhiều "thích" và cũng là một số tiền lớn.