Modern Combat Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong tương lai, đường phố sẽ không còn là nơi an toàn. Được bảo vệ khỏi bức xạ, quân nổi dậy như bạn sẽ phải chiến đấu không ngừng chống lại quân đội của các tập đoàn lớn. Định vị mình phía sau laser màu xanh và bắn kẻ thù một cách không ngừng. Tránh đạn của bạn và thu thập tiền xu để cải thiện thiết bị chiến đấu của bạn.