Mobs, Inc.

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở địa ngục, họ tìm kiếm nhân viên, những con quái vật có khả năng tiêu diệt một đội quân chỉ bằng một động tác đơn giản là hông. Bạn đang trong giai đoạn thử nghiệm, bạn có nhiều nỗ lực để chứng minh giá trị của mình bằng cách đối mặt với các chiến binh khác nhau trong ngục tối. Bạn nên làm điều đó đúng, hoặc bạn sẽ không được ông chủ của mình, Satan thuê.