Mobg.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến chiến trường nơi bạn chiến đấu sống nhờ vào sự lựa chọn nhiều. Tôi recorrelo thu thập tất cả các loại vũ khí, đạn dược và sức mạnh up mà bạn tìm thấy. Như một kẻ thù xuất hiện, không có lòng từ bi và làm sạch tạp chí. Nếu bạn quản lý để đánh bại anh ta, trước khi thu thập hài cốt tiếp tục chiến đấu mà đã để lại nó sẽ làm tăng sức mạnh và lòng dũng cảm của bạn.