Moana's Garden Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Moana đến thị trấn và tổ chức một bữa tiệc để làm cho những người bạn mới. Trước khi đi, họ đều chọn trang phục tốt nhất của họ và các trang trí phù hợp nhất cho lễ kỷ niệm.