Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Maui Moana và dạy bạn làm thế nào để hành động trong trường hợp khẩn cấp nếu bạn tìm thấy một người cần được sống lại. Tìm hiểu các kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản trong công ty của hai nhân vật được yêu mến.