Mitoosis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một nhà khoa học trong khám phá đầy đủ: Một số tế bào mới có hành vi không xác định là không thể đoán trước. Đó là về thử nghiệm, phạm sai lầm và bắt đầu lại. Đó là những gì bạn phải làm với các ô này, phân chia chúng, nhân chúng, biến đổi chúng và hy vọng rằng mỗi bài kiểm tra là đúng và đưa bạn đến giai đoạn tiếp theo.