Miscreation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sự tiến hóa chưa bao giờ là dễ dàng. Bạn là một sinh vật đầy đặn với mục đích là để biến thành một thứ gì đó ngày càng tốt hơn. Nếu điều này đã liên quan đến một loạt vấn đề, bạn sẽ càng khó tìm thấy những sinh vật thù địch mà bạn sẽ tìm thấy trên đường đi. Nhảy, thu thập "vật phẩm" giá trị và nuốt chửng tất cả những người cố gắng ngăn cản bạn.