Miraculous School Kiss

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bọ rùa và Mèo Noir không thể chống lại xung lực của họ và, ở trường học đầy đủ, cảm thấy nhu cầu cấp bách để hôn. Nhưng chúng không đơn độc, chúng được bao quanh bởi một số bạn cùng lớp ghen tuông và ghen tỵ, vì vậy họ sẽ phải đợi cho đến khi chúng không có dấu vết để tiếp tục với những nụ hôn.