Miraculous Hero Real Dentist

Đang tải trò chơi...
Để trở thành một siêu anh hùng là không đủ để mặc leotards, luyện tập chăm chỉ và chống tội phạm. Nó cũng là khỏe mạnh để đi đến nha sĩ thường xuyên, cũng như bọ rùa.