Miraculous Hero Design Rivals

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anh hùng kỳ diệu và người bạn đời vie sẵn sàng của mình cho trang phục của họ. Lợi thế khi cô không nhìn thấy bạn may và hoàn thành trang phục của bạn đầu tiên.