Minions Coloring Book

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tay sai của "GRU, nhân vật phản diện yêu thích của tôi" về cơ bản là chỉ có một màu, màu vàng. Nhưng bây giờ tưởng tượng rằng bạn đang về để thử nghiệm với họ. bạn sẽ làm cho những màu sắc gì?. sự