Mini Skin Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây có nhiễm Minion da đóng gói, ngũ cốc, rò và nhọt. Vui lòng gửi bác sĩ thực hiện và các phương pháp chữa trị tiên tiến nhất để bạn có thể quay trở lại quân đội GRU và có ích nữa.