Mini Putt Gem Holiday

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy dành Giáng sinh này để chơi golf mini. Tính lực và hướng và ném bóng trực tiếp vào lỗ. Đương nhiên, đừng mong đợi một đường thẳng hoặc một con đường dễ dàng. Tất cả mọi thứ là đường cong, góc độ không thể và một số bẫy mà bạn sẽ phải vượt qua. Để bù đắp, bạn sẽ tìm thấy một số đá quý đẹp sẵn sàng để thu thập.