Mini-O Stars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vũ trụ của Minions và Star Wars được thống nhất trong một trò chơi thú vị, trong đó bạn sẽ phải di chuyển Luck Starwalker từ trên xuống dưới để nhặt càng nhiều tiền càng tốt, tránh mọi lúc mà người bảo vệ đế quốc cản đường và đạt được hủy bỏ nó