Mini Market Tycoon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã mở một siêu thị mới trong thành phố và bạn phải phục vụ tốt khách hàng để công việc kinh doanh của bạn phát triển. Nhận tiền để bán sản phẩm mới và có thể thuê người trợ giúp.