Mini Golf Jurassic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có người nảy ra ý tưởng xây dựng một sân gôn mini ở giữa một công viên kỷ Jura. Và với nguy cơ gia tăng của khủng long, chúng ta có cấu trúc phức tạp và xoắn cho quá trình của quả bóng. Bạn sẽ phải tính toán sức mạnh và hướng để làm cho nó đạt đến lỗ vượt qua cầu, dốc và kỳ quan khác.