Mini Golf Buddies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn trong tương lai này minigolf trong đó bạn có thể cạnh tranh với lên đến ba người bạn. Di chuyển các cầu thủ để lựa chọn các góc độ và sức mạnh để có được bóng vào lỗ.