Mineroyale.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi thợ mỏ với tùy chọn nhiều người chơi này, nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm và tìm tất cả các loại vật liệu quý và ẩn sau những tảng đá. Đương nhiên, bạn sẽ không phải là người duy nhất, vì vậy bạn sẽ bị buộc phải chiến đấu chống lại rất nhiều người khai thác khác muốn giống như bạn và vì những gì bạn có vũ khí hiệu quả.