Miner Block

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là một thợ mỏ tốt, không đủ để biết cung cấp cho các cao điểm, bạn cũng phải sử dụng trí thông minh của bạn. Và khi bạn có toa xe đầy vàng, bạn nên thoát ra khỏi mỏ, nhưng chiếc xe trống khác để không cho phép, bạn buộc phải nhúng vào màng não để đặt những cái không làm cản trở việc thông qua đối với hàng hóa chính nó có giá trị đích thực .