Mine Rusher 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhân vật đầu vuông này phải đi bộ trên sàn catwalk dài mà không rơi vào khoảng trống. Bạn sẽ phải nhảy khi tìm thấy một xiên hoặc bất kỳ vật đau đớn nào khác. Giống như khi sàn catwalk được tách ra. Và hãy cẩn thận với các mũi tên đánh dấu hướng đi theo, bởi vì bạn sẽ phải thay đổi bước đi đúng lúc.