Mine Clone 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở đây bạn có một phiên bản vô tính của Minecraft huyền thoại, nơi bạn có thể xây dựng theo ý thích của bạn, và hoàn toàn miễn phí, kịch bản mà hầu hết muốn. Tất cả thời gian hoàn thành một loạt parallel're không phải không có nhiệm vụ hàng ngày nguy hiểm. Cảm xúc, bất ngờ và nhiều hình thức khối.