Millionaire Crocodile

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ có can đảm để đưa tay vào miệng của cá sấu và giải cứu đối tượng có giá trị nằm ngay trên lưỡi của bạn? Trong trường hợp tốt nhất, bạn sẽ thêm số tiền lớn hơn và lớn hơn. Tệ nhất, bạn sẽ bị bỏ lại trong mê cung và bạn sẽ phải bắt đầu lại.