Military Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhờ có sự lựa chọn nhiều người bạn có thể trở thành một phần của một đội quân đích thực trong trận chiến với một hiệu ứng rất thực tế và một nhiệm vụ duy nhất, chấm dứt vĩnh viễn phía đối phương.