Mildly Infuriated Bird

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây không phải là một con chim giận dữ. Nó là một con chim vừa tức giận. Và nó là phải vượt qua tất cả các màn hình đầy với những trở ngại chết người và các sinh vật kẻ thù để tích lũy những đồng xu tối đa có thể không phải là niềm vui. Đối với ông, không. Nhưng đối với bạn, vâng, không có nghi ngờ. Hãy bay chim và cố gắng không để bump hoặc rơi.