Micro Pilots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những mặt phẳng nhỏ này sử dụng xung lực hấp dẫn được cung cấp bởi các hành tinh mà chúng bao quanh để đạt được mục tiêu của chúng, như tránh chướng ngại vật, vượt qua các vòng hoặc vượt qua thời gian hành động hạn chế. Nhưng đối với điều này, họ sẽ phải tính toán tốt khi nào là thời điểm tốt nhất để đẩy hoặc hạ xuống.